“Але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелію Христа.” (1 Коринтян 9,12)

“Але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелію Христа.” (1 Коринтян 9,12)

Починаючи від часів перших християнських спільнот, виникають непорозуміння в середині громад. Християни часом діляться на різні групи відповідно до особистого переконання. Кожен вважає, що справедливо відстоює своє право.

В таких випадках, актуальним для усіх нас залишається навчання Святого Апостола Павла. Він в звязку з розбіжностями у християнській спільноті Коринту пригадує важливі принципи співжиття у християнській спільноті.

Cаме у цьому контексті розкриває розуміння справжньої свободи для християн та застерігає не перекручувати свободу на вседозволеність.

Християнська свобода найбільше проявляється в любові і співчутті до ближнього та керується нею.

Святий Апостол Павло вчить, що любов до ближнього є важливішою за мої особисті погляди та права: “…знання приводить до зарозумілості, а любов збудовує!” (1 Коринтян 8,1)

о. А.Р.

You might also like